10S Tính Tổng Dữ Liệu Trùng Lặp và Sắp Xếp Dữ Liệu – Google Sheets

Tính Tổng Dữ Liệu Trùng Lặp và Sắp Xếp Dữ Liệu – Google Sheets

10S Tính Tổng Dữ Liệu Trùng Lặp và Sắp Xếp Dữ Liệu – Google Sheets

Trong công việc văn phòng hằng ngày, đôi khi, chúng ta cần tính tổng dữ liệu trùng lặp trong một bảng tính, và điều này có thể làm khó khăn cho người dùng không quen với các công cụ hỗ trợ tính toán trong Google Sheets.

Nhiều người giải quyết vấn đề bằng hằng hà sa số các công thức làm cho bảng tính trở nên phức tạp.

Trong bài viết này, List Sách sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng các dữ liệu trùng lặp, đồng thời sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự chỉ trong 10s với hàm QUERY() nâng cao.

Hàm QUERY của Google Sheets giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng, cho phép bạn truy vấn dữ liệu trong một bảng tính theo các điều kiện cụ thể và trả về một bảng kết quả đã được xử lý.

Trước khi đi vào bài viết, List Sách muốn giới thiệu đến bạn kênh chia sẻ kiến thức đa lĩnh vực dưới dạng video giúp bạn thăng hoa hơn trong công việc.

YOUTUBE | TIKTOK

Để tính tổng dữ liệu giống nhau trong Google Sheets bằng hàm QUERY, bạn cần sử dụng cú pháp sau:

=QUERY(B4:C, "select B, sum(C) where B <> '' group by B")

Trong đó:

  • A1:B10 là khoảng dữ liệu cần truy vấn, A là cột chứa dữ liệu trùng lặp, B là cột chứa giá trị tương ứng với dữ liệu trùng lặp.
  • WHERE A != ” là điều kiện để bỏ qua các ô trống trong cột A, và GROUP BY A là câu lệnh để nhóm dữ liệu trùng lặp và tính tổng giá trị trong cột B.
Hướng dẫn tính tổng trùng lặp và sắp xếp lại dữ liệu bằng hàm QUERY nâng cao trong Google Sheets

Sau khi đã tính tổng những dữ liệu trùng lặp, chắc chắn bạn cần sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự tăng hoặc giảm dần. Bạn thêm vào công thức như sau:

=QUERY(B4:C, "select B, sum(C) where B <> '' group by B order by sum(C) DESC")

Để có thể hiểu rõ hơn về công thức trên. Mời bạn xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Lưu ý: Vị trí vùng dữ liệu trong video là khác với nội dung của bạn, nên bạn cần có sự so sánh và thay đổi để có thể có kết quả đúng.

Bài viết liên quan:

  • Google Sheets nâng cao

Post a Comment