Những Câu Nói Tiếng Anh, Quotes Song Ngữ Hay về Cuộc Sống

Những câu nói tiếng Anh hay, quotes song ngữ - List Sách

Những Câu Nói Tiếng Anh, Quotes Song Ngữ Hay về Cuộc Sống

Nếu bạn đang cần tìm cho mình những câu nói hay và ý nghĩa; ngoài việc giúp truyền năng lượng tích cực, tạo động lực để phát triển bản thân cũng như truyền cảm hứng học tiếng Anh hiệu quả hơn, thì với những câu nói tiếng Anh song ngữ dưới đây sẽ là những lựa chọn tuyệt vời nhất mà bạn không thể bỏ qua.

Được phân loại theo từng chủ đề cụ thể như cuộc sống, gia đình, tình yêu, tình bạn… hay những câu nói truyền cảm hứng. Chúc bạn tìm được cho mình những bài học cuộc sống quý giá cũng như triết lý sống cho riêng mình.

TOP NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH – QUOTES SONG NGỮ HAY VÀ Ý NGHĨA

Những câu nói tiếng Anh song ngữ về cuộc sống

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. – William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

4. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

5. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

6. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. – Douglas Adams,

The Long Dark Tea-Time of the Soul Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

7. Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

8. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. – Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

9. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. – Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

10. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

12. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

13. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

14. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. – Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

15. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. – Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

16. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

17. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. – Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

18. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. – Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

19. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. – C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

20. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

21. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. – Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

22. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. – Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

23. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. – Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

24. The trick in life is learning how to deal with it. – Helen Mirren

Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

25. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. – African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

26. Believe you can and you’re halfway there. – T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

27. There is no elevator to success – you have to take the stairs.

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

28. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. – Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

29. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. – George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

30. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. – Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

31. I love those who can smile in trouble… – Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.

32. The heart, like the stomach, wants a varied diet. – Gustave Flaubert

Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

33. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. – Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

34. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. – Bob Marley

Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

35. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. – Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

36. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên

37. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. – Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

38. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. – Dita Von Teese

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

39. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. – Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

40. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. – Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.

Quotes song ngữ về tình yêu

1. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. – Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

2. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. – Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.

3. Love isn’t something you find. Love is something that finds you. – Unknown

Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn

4 A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. – Unknown

Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu.

5. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. – Unknown

Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

6. Life is the flower for which love is the honey. – Unknown

Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt.

7. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same. – Unknown

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc.

8. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. – Unknown

Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào.

9. Are you a thief? Cause you stole my heart!! – Unknown

Có phải em là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!!

10. Do you know which side of my heart? It’s beside you! – Unknown

Anh có biết tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy!

Quotes song ngữ – câu nói tiếng Anh hài hước

1. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. – Unknown

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

2. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. – Unknown

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

3. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside. – Unknown

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

4. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of. – Unknown

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.

5. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on – Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.

6. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. – Unknown

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.

Bài viết đang được cập nhật và bổ sung liên tục, đừng quên quay trở lại hàng tuần để có thể đọc thêm nhiều câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về cuộc sống nhé. Chúc bạn có quãng thời gian vui vẻ.

Xem tiếp:

Rate this post

Post a Comment